© 2023. Tüm hakları saklıdır.

Ayetelkursi1.online

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Sureler
  4. »
  5. Kadir Suresi, Kadir Suresi Dinle, Okunuşu, Anlamı, Arapçası, Fazileti

Kadir Suresi, Kadir Suresi Dinle, Okunuşu, Anlamı, Arapçası, Fazileti

ayetel11tayert ayetel11tayert - - 8 dk okuma süresi
42 0

Kadir Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 97. suresidir ve 5 ayetten oluşur. Surenin adı, içerisinde geçen “Kadir” kelimesinden gelir. Kadir kelimesi, “azametli”, “şerefli” veya “değerli” anlamlarına gelir. Surenin adı, içerisinde geçen “Kadir” kelimesi ile beraber, bu surenin önemli bir gece olan Kadir Gecesi’ne atıfta bulunması nedeniyle verilmiştir.

Surenin ilk ayeti, “Biz onu (Kur’an’ı) Kadir Gecesi’nde indirdik” şeklindedir. Bu ayet, Kadir Gecesi’nin önemine ve Kur’an’ın bu gece indirildiğine işaret etmektedir. Kadir Gecesi, İslam dininde Ramazan ayının son on gününde aranır ve bu gece, Kur’an’ın indirildiği gece olarak kabul edilir. Kadir Gecesi’nin ne zaman olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte, genellikle 27. gecesi olarak kabul edilir.

Surenin devamındaki ayetler, Kadir Gecesi’nin değerini anlatır ve bu gece için dua edilmesi gerektiğine işaret eder. Surenin son ayeti ise, “Selam, bu gece tanyeri ağarıncaya kadar yani doğuncaya kadar, her türlü huzur ve güvenlikle, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerle dolu cennet ehline olsun” şeklindedir. Bu ayet, cennet ehline verilecek olan nimetlere ve Kadir Gecesi’nin önemine dikkat çeker.

Kadir Suresi’nin önemi, Kur’an’ın indirildiği gece olan Kadir Gecesi’ne atıfta bulunması ve bu geceye verilen önemi vurgulamasıdır. Ayrıca, bu surede yer alan dualar, İslam dininde önemli bir yere sahiptir ve Kadir Gecesi’nde yapılan duaların kabul olması için bu surenin okunması önerilir.

Kadir Suresi, Kur’an-ı Kerim’in en kısa surelerinden biridir ancak içerdiği anlamlar ve mesajlar açısından oldukça önemlidir. Kadir Gecesi’nin önemini hatırlatması ve bu gece için yapılacak duaların kabul olması için okunması önerilen bu sure, İslam dininin önemli bir parçasıdır.

Kadir Suresi Dinle

Kadir Suresi Okunuşu (Türkçe Okunuş)

Bismillahirrahmânirrahîm.

-İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

-Ve ma edrake ma leyletülkadr

-Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

-Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

-Selamün hiye hatta matle’ılfecr

Kadir Suresi Meali (Anlamı)

“Biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gece, Rablerinin izniyle her iş için inerler. O gece, tanyeri ağarıncaya kadar bir selamet ve huzur vardır.

O gece, Rablerinin izniyle, her iş için tan yerinde bir selamet ve huzur vardır.

Allah’ın rahmeti ve mağfireti, o gece dünya semasına nüzul eder.

O gece, insanlar için birçok hayır ve bereketi içinde barındırır. Ancak bu geceyi tanımayanlar kaybedenlerdir.”

Kadir Suresi Arapça

Kadir Suresi Fazileti

Kadir Suresi, İslam dininde büyük bir öneme sahip olan Kadir Gecesi’ne atıfta bulunması nedeniyle oldukça faziletli bir suredir. Kadir Gecesi, Kur’an’ın indirildiği gece olarak kabul edilir ve İslam dininde Ramazan ayının son on gününde aranır. Kadir Gecesi’nin önemi, Kur’an-ı Kerim’de de yer alır ve Kadir Suresi, bu geceye verilen önemi vurgular.

Kadir Suresi’nin okunması ve Kadir Gecesi’nde yapılan duaların kabul olması, İslam dininde büyük bir fazilet olarak kabul edilir. Bu sure, içerdiği dualar sayesinde, kişinin günahlarının affedilmesine ve Allah’ın rahmetinin kazanılmasına yardımcı olur. Ayrıca, Kadir Suresi’nin okunması, kişinin imanını güçlendirir ve Allah’a yakınlaşmasına yardımcı olur.

Kadir Suresi’nin faziletleri arasında, kişinin hayatına bereket ve huzur getirmesi de yer alır. Bu sure, kişinin kalbini arındırır ve kötü düşüncelerden uzaklaştırır. Ayrıca, Kadir Gecesi’nde yapılan duaların kabul olması, kişinin hayatında olumlu değişikliklerin yaşanmasına da yardımcı olur.

Sonuç olarak, Kadir Suresi, İslam dininde büyük bir öneme sahip olan Kadir Gecesi’ne atıfta bulunması ve içerdiği dualar sayesinde faziletli bir suredir. Bu surenin okunması ve Kadir Gecesi’nde yapılan duaların kabul olması, kişinin hayatına bereket, huzur ve rahmet getirir.

Kadir Suresi ile İlgili Hadisler

Kadir Suresi ile ilgili bazı hadisler şunlardır:

  1. Hz. Aişe (r.a.) şöyle demiştir: “Resulullah (s.a.v.) Ramazan ayının son on gününde ibadet için geceleri uyanırdı. Hanımı ile birlikte namaz kılardı. Son üç gününde ise daha da gayret gösterir, bütün gece uyanık kalırdı. Bu günlerde yatağına bile girmezdi. Bu gece (Kadir Gecesi) için şöyle buyururdu: ‘Ey Rabbimiz! Sen affedicisin, affetmeyi seversin. Beni de affet!’ ” (Buhari)
  2. Hz. İbn Ömer (r.a.) şöyle demiştir: “Resulullah (s.a.v.) Kadir Gecesi’ni aramak için Ramazan’ın son on gününü ihya ederdi. Kadir Gecesi’nin hangi gece olduğunu bilmediğimiz için, son on günün her birinde ibadet ederdik.” (Buhari, Müslim)
  3. Hz. Ebu Hureyre (r.a.) şöyle demiştir: “Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: ‘Kim Kadir Gecesi’ni iman ve sevap kazanmak ümidiyle ihya ederse, geçmiş günahları bağışlanır.’ ” (Buhari, Müslim)
  4. Hz. İbn Abbas (r.a.) şöyle demiştir: “Resulullah (s.a.v.) Kadir Gecesi’ni aramak için Ramazan’ın son on gününü ihya ederdi. Son yedi gün kalmışken, hanımı Hz. Aişe (r.a.) ile beraber ibadet eder, yatağına bile girmeyen bir şekilde sabahın ilk ışıklarına kadar ibadet ederdi.” (Buhari, Müslim)

Bu hadislerde, Kadir Suresi‘nin önemi ve Kadir Gecesi’nin ibadet açısından büyük bir önemi vurgulanmaktadır. Peygamberimiz (s.a.v.) ve sahabe efendilerimiz, Kadir Gecesi’ni aramak için Ramazan’ın son on gününü ibadetle geçirirlerdi. Kadir Gecesi’ni ihya etmek, geçmiş günahların bağışlanması ve sevap kazanma açısından büyük bir fırsattır. Bu nedenle, Kadir Gecesi’nde Kadir Suresi’nin okunması ve bol bol dua edilmesi önerilir.

İlgili Yazılar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *