© 2023. Tüm hakları saklıdır.

Ayetelkursi1.online

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Sureler
  4. »
  5. Rahman Suresi, Rahman Suresi Dinle, Okunuşu, Anlamı ve Meali

Rahman Suresi, Rahman Suresi Dinle, Okunuşu, Anlamı ve Meali

ayetel11tayert ayetel11tayert - - 7 dk okuma süresi
32 0

Rahman Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 55. suresidir. Mekke’de indirildiğine inanılır ve 78 ayetten oluşur. Sure, adını ilk ayette geçen ve Allah’ın sıfatlarından biri olan “er-Rahman” kelimesinden alır. Er-Rahman, rahmet, bereket, şefkat, bağışlama ve ihsan anlamına gelir. Surede başlıca Allah’ın nimetleri, birliğini ve kudretini gösteren kâinat delilleri ve günahkarların kıyamette karşılaşacakları korku ve şiddet konu edilmektedir. Surede ayrıca cennetin nimetleri ve cehennemin azabı da tasvir edilir. Surede 31 kez tekrarlanan “Fe bi eyyi alâ-i rabbikumâ tukezzibân” (Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?) ifadesi, insanlara ve cinlere Allah’ın nimetlerini hatırlatmakta ve onlara şükretmelerini emretmektedir.

Rahman Suresi Dinle

Rahman Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahîm

Er rahman.

Alleme lkur’ane.

Halekal insane.

Allemehul beyan.

Eş şemsu vel kameru bi husban.

Ven necmu veş şeceru yescudan.

Ves semae rafeaha ve vedaal mizan.

Ella tatğav fil mizan.

Ve ekıymul vezne bil kıstı ve la tuhsirul mizan.

Vel erda vedaaha lil enam.

Fiha fakihetuv ven nahlu zatul ekmani.

Vel habbu zul asfi ver rayhan.

Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

Halekal’insane min salsalin kelfahhari.

Ve hale kalcanne min maricin min narin.

Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

Rabbulmeşrikayni ve rabbulmağribeyni.

Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

Mereclbahreyni yeltekıyani.

Beynehuma berzahun la yebğıyani.

Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

Yahrucu minhumellu’lu velmercanu.

Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

Ve lehulcevarilmunşeatu fiylbahri kela’lami.

Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

Kullu men ‘aleyha famin

Ve yebka vechu rabbike zulcelali vel’ikrami.

Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

Yes’eluhu men fiyssemavati vel’ardı kulle yevmin huve fiy şe’nin.

Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

Senefruğu lekum eyyuhessekaleni.

Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

Ya ma’şerelcinni vel’insi inisteta’tum en tenfusu min aktarissemavati vel’ardı fenfuzu la tenfizune illa bisultanin.

Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

Yurselu ‘aleykuma şuvazun min narin ve nuhasun fela tentesırani.

Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

Feizenşakkatesissemau fekanet verdeten keddihani.

Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

Feyevmeizin la yus’elu ‘an zenbihi insun vela cannun.

Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani

Yu’refulmucrimune bisiymahum feyu’hazu binnevasıy vel’akdami.

Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

Hazihi cehennemulletiy yukezzibu bihelmucrimune.

Yetufune beyneha ve beyne hamiymin anin.

Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

Ve limen hafe mekame rabbihi cennetani.

Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

Zevata efnanin.

Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

Fiyhima ‘aynani tecriyani.

Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

Fiyhima min kulli fakihetin zevcani.

Febieyyi alai rabbikuma tukezziban.

Muttekiiyne ala furuşim betainuha min istebrak ve cenel cenneteyni dan.

Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban.

Fihinne kasıratut tarfi lem yatmishunne insun kablehum ve la can.

Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban.

Ke ennehunnel yakıtı vel mercan.

Fe be eyyi alai rabbikuma tukezziban.

Hel cezaul ıhsani illel ihsan.

Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban.

Ve min dunihima cennetan.

Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban

Mudhammetan

Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban

Fihima aynani neddahatan.

Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban

Fihima fakihetuv ve nahluv ve rumman

Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban

Fihinne hayratun hısan

Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban

Hurum maksuratun fil hıyam

Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban

Lem yatmishunne insun kablehum ve la can

Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban

Muttekiiyne ala rafrafin hudriv ve abkariyyin hısan

Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban

Tebarakesmu rabbike zil celali vel ikram.

Rahman Suresi Meali

Rahman Suresi Meali, Kur’an-ı Kerim’in 55. suresidir. Sure, Rahman ismiyle Allah’ın yarattıklarına olan merhametini, nimetlerini ve kudretini anlatır. Surede, Rahman ismi 31 defa tekrarlanır. Surede ayrıca, Allah’ın nimetlerine karşı insanların ve cinlerin nankörlüğüne dikkat çekilir. Sure, iki bölümden oluşur. Birinci bölümde, Allah’ın yarattığı her şeyin O’na hamdettiği, O’nun nimetlerinin sayılamayacağı ve O’nun kudretinin sınırsız olduğu vurgulanır. İkinci bölümde ise, Allah’ın insanlara ve cinlere verdiği nimetler sıralanır. Bu nimetler arasında Kur’an, akıl, dil, göz, kulak, güneş, ay, yıldızlar, bitkiler, hayvanlar, denizler, inciler, mercanlar ve cennet sayılabilir. Surede ayrıca, Allah’ın insanlara ve cinlere ikişer eş yarattığı belirtilir. Suredeki en önemli ayetlerden biri de şudur: “O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edersiniz?” Bu ayet 31 defa tekrarlanarak insanların ve cinlerin Allah’ın nimetlerine karşı şükretmeleri gerektiği hatırlatılır.

Rahman Suresi Fazileti

Rahman Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 55. suresidir. Bu sure, Allah’ın rahmetinin ve nimetlerinin sayısız olduğunu anlatır. Surede, “Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz?” diye 31 defa sorulur. Bu soru, insanlara ve cinlere hem bir uyarı hem de bir teşekkür çağrısıdır. Rahman Suresi’nin faziletleri ve faydaları pek çok hadiste bildirilmiştir. Bu sureyi okuyan kimse, Allah’ın nimetlerine şükretmiş olur . Ayrıca bu sureyi okuyan kimse, Firdevs Cenneti’nin sakini olarak anılır . Bu sureyi okuyan kimse, hayır kapılarının açılmasına, gönül ferahlığına, hastalıklardan şifaya ve borçlardan kurtulmaya vesile olur . Bu sureyi okuyan kimse, Allah’ın rızasını kazanır ve cehennemden uzaklaşır.

İlgili Yazılar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *