© 2023. Tüm hakları saklıdır.

Ayetelkursi1.online

Ayetel Kürsi

Ayetel Kürsi

Ayetel Kürsi” Kur’an-ı Kerim’in Al-Bakara Suresi’nin 255. ayetidir. Bu ayet, İslam dininde çok önemli bir yere sahiptir ve Müslümanlar tarafından sık sık okunur. Ayetel Kürsi‘nin okunması, kötülüklerden korunmak, endişe ve stresten kurtulmak, imanı güçlendirmek gibi birçok faydası olduğuna inanılır. Ayette Allah’ın gücü, kudreti ve yüceliği anlatılmaktadır.

 

Ayetel Kürsi Okunuşu

“Bismillahirrahmanirrahim. Allahü la ilahe illa huvel hayyul kayyum, la te’huzuhu sinetun velâ nevm, lehu ma fissemâvâti ve ma fil’ardi, men zellezi yeshfeu indehu illa biiznih, ya’lemu mâ beyne eydiyhim ve mâ halfehum, ve lâ yuhiytune bişey’im min ilmihi illâ bimâ şae, vesia kursiyyuhussemâvâti vel’ard, ve lâ yeuduhu hıfzuhuma, ve huvel aliyyul azim.”

 

Ayetel Kürsi Anlamı

“Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Allah’tan başka ilah yoktur. O, diridir, her şeyi besleyen ve koruyandır. O’nu ne uyuklama ne de uyku tutar. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. O’nun izni olmadan kimse O’nun huzurunda şefaat edemez. O, insanların önlerindekini ve arkalarındakini bilir. O’nun ilminden ancak dilediği kadarını kavrayabilirler. O’nun tahtı gökleri ve yeri kaplar. Onları korumak O’na zor gelmez. O, yücedir, büyüktür.”

 

Ayetel Kürsi Arapça

 

 

Ayetel Kürsi Fazileti

Ayetel Kürsi, Kur’an-ı Kerim’in en önemli ayetlerinden biridir. İslam inancına göre, Ayetel Kürsi, Allah’ın gücünün ve kudretinin en büyük işaretlerinden biridir ve okuyan kişiye birçok fayda sağlar. İşte Ayetel Kürsi’nin bazı faziletleri:

  1. Okuyan kişiye koruma sağlar: Ayetel Kürsi, okuyan kişiyi Allah’ın koruması altına alır ve onu kötülüklerden korur.
  2. Şeytanı uzaklaştırır: Ayetel Kürsi, okuyan kişinin etrafındaki kötü enerjileri ve şeytanları uzaklaştırır.
  3. Huzur ve sükunet verir: Ayetel Kürsi, okuyan kişinin iç huzurunu ve sükunetini artırır.
  4. Dua kabul olur: Ayetel Kürsi, okuyan kişinin dualarının kabul olmasına yardımcı olur.
  5. İyilik getirir: Ayetel Kürsi, okuyan kişinin hayatına iyilikler getirir ve ona bereketli bir yaşam sağlar.
  6. Korkuları giderir: Ayetel Kürsi, okuyan kişinin korkularını giderir ve ona cesaret verir.
  7. Hastalıkları iyileştirir: Ayetel Kürsi, okuyan kişinin hastalıklarını iyileştirir ve ona sağlık verir.

Bu nedenlerden dolayı, Ayetel Kürsi, Müslümanlar arasında çok önemli bir ayettir ve sık sık okunması tavsiye edilir.

Son Eklenenler

Dualar

Bereket Duası, Bolluk Bereket Duası Oku

ayetel11tayert
0 3

Bereket duası, Allah’tan bereketli bir yaşam, bolluk ve refah istenilen dua çeşididir. Bu dua, genellikle…

Dualar

Tövbe Duası, Tövbe İstiğfar Duası Nasıl Yapılır ?

ayetel11tayert
0 3

Tövbe duası, insanların günahlarından pişmanlık duyarak Allah’a yönelerek yaptıkları dua çeşididir. Bu dua ile kişi,…

Dualar

Evlilik İçin İstihare Duası Nasıl Yapılır ?

ayetel11tayert
0 4

“Allahümme innî estehîruke bi ilmike, ve estakdiruke bi qudratike, ve es’eluke min fadlike’l-azîm, fa innaka…

Dualar

İstihare Duası, İstihare Duası Nedir ?

ayetel11tayert
0 3

İstihare duası, İslam dininde bir karar verme sürecinde kullanılan bir dua çeşididir. Bu dua, Allah’tan,…

Dualar

Ezan Duası Oku, Ezan Duası Nedir ?

ayetel11tayert
0 3

Ezan duası, cami veya mescitlerde namaz vakitlerinin başlamasını bildiren ezanın okunması öncesinde yapılan dua olarak…

Sureler

İnşirah Suresi, İnşirah Suresi Anlamı, Dinle, Okunuşu, Fazileti

ayetel11tayert
0 5

İnşirah Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 94. suresidir. Bu sure, Mekke döneminde inmiştir ve 8 ayettir. Surenin…

Dualar

Amentü Duası Okunuşu, Meali Türkçe

ayetel11tayert
0 5

Amentü duası, İslam inancının temel prensiplerini ifade eden bir dua veya beyandır. İslam inancına göre,…

Dualar

Rabbena Duası Okunuşu, Meali, Türkçesi

ayetel11tayert
0 6

Okunuşu: Rabbena atina fid-dünya haseneten ve fil-ahirati haseneten ve kina azaben-nar. Meali: Ey Rabbimiz, bize…

Dualar

İsmi Azam Duası Türkçe Meali

ayetel11tayert
0 5

İsmi Azam duası, Allah’ın en büyük ismi olan “Allah”ın 99 isminin birleştirilmesiyle oluşan bir duadır….

Dualar

Ettehiyyatü Duası Okunuşu, Arapçası

ayetel11tayert
0 5

Ettehiyyatü duası, namazda okunan zikirlerden biridir ve namazın sonunda otururken okunur. Türkçe meali şöyledir: “Tüm…