© 2023. Tüm hakları saklıdır.

Ayetelkursi1.online

Ayetel Kürsi

Ayetel Kürsi

Ayetel Kürsi” Kur’an-ı Kerim’in Al-Bakara Suresi’nin 255. ayetidir. Bu ayet, İslam dininde çok önemli bir yere sahiptir ve Müslümanlar tarafından sık sık okunur. Ayetel Kürsi‘nin okunması, kötülüklerden korunmak, endişe ve stresten kurtulmak, imanı güçlendirmek gibi birçok faydası olduğuna inanılır. Ayette Allah’ın gücü, kudreti ve yüceliği anlatılmaktadır.

 

Ayetel Kürsi Okunuşu

“Bismillahirrahmanirrahim. Allahü la ilahe illa huvel hayyul kayyum, la te’huzuhu sinetun velâ nevm, lehu ma fissemâvâti ve ma fil’ardi, men zellezi yeshfeu indehu illa biiznih, ya’lemu mâ beyne eydiyhim ve mâ halfehum, ve lâ yuhiytune bişey’im min ilmihi illâ bimâ şae, vesia kursiyyuhussemâvâti vel’ard, ve lâ yeuduhu hıfzuhuma, ve huvel aliyyul azim.”

 

Ayetel Kürsi Anlamı

“Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Allah’tan başka ilah yoktur. O, diridir, her şeyi besleyen ve koruyandır. O’nu ne uyuklama ne de uyku tutar. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. O’nun izni olmadan kimse O’nun huzurunda şefaat edemez. O, insanların önlerindekini ve arkalarındakini bilir. O’nun ilminden ancak dilediği kadarını kavrayabilirler. O’nun tahtı gökleri ve yeri kaplar. Onları korumak O’na zor gelmez. O, yücedir, büyüktür.”

 

Ayetel Kürsi Arapça

 

 

Ayetel Kürsi Fazileti

Ayetel Kürsi, Kur’an-ı Kerim’in en önemli ayetlerinden biridir. İslam inancına göre, Ayetel Kürsi, Allah’ın gücünün ve kudretinin en büyük işaretlerinden biridir ve okuyan kişiye birçok fayda sağlar. İşte Ayetel Kürsi’nin bazı faziletleri:

  1. Okuyan kişiye koruma sağlar: Ayetel Kürsi, okuyan kişiyi Allah’ın koruması altına alır ve onu kötülüklerden korur.
  2. Şeytanı uzaklaştırır: Ayetel Kürsi, okuyan kişinin etrafındaki kötü enerjileri ve şeytanları uzaklaştırır.
  3. Huzur ve sükunet verir: Ayetel Kürsi, okuyan kişinin iç huzurunu ve sükunetini artırır.
  4. Dua kabul olur: Ayetel Kürsi, okuyan kişinin dualarının kabul olmasına yardımcı olur.
  5. İyilik getirir: Ayetel Kürsi, okuyan kişinin hayatına iyilikler getirir ve ona bereketli bir yaşam sağlar.
  6. Korkuları giderir: Ayetel Kürsi, okuyan kişinin korkularını giderir ve ona cesaret verir.
  7. Hastalıkları iyileştirir: Ayetel Kürsi, okuyan kişinin hastalıklarını iyileştirir ve ona sağlık verir.

Bu nedenlerden dolayı, Ayetel Kürsi, Müslümanlar arasında çok önemli bir ayettir ve sık sık okunması tavsiye edilir.

Son Yazılar

Sureler

Rahman Suresi, Rahman Suresi Dinle, Okunuşu, Anlamı ve Meali

ayetel11tayert
0 14

Rahman Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 55. suresidir. Mekke’de indirildiğine inanılır ve 78 ayetten oluşur. Sure, adını…

Sureler

Cuma Suresi, Cuma Suresi Dinle, Okunuşu, Anlamı ve Meali

ayetel11tayert
0 14

Cuma suresi, Kur’an’ın 62. suresidir. Medine döneminde inmiştir. 11 ayettir. Sûre, adını 9. âyette geçen…

Sureler

Zilzal Suresi, Zilzal Suresi Dinle, Okunuşu, Anlamı, Arapçası, Fazileti

ayetel11tayert
0 24

Zilzal Suresi, Kuran-ı Kerim’in 30. cüzünde yer alan ve 114 surenin 99. suresidir. Arapça olarak…

Sureler

Amme Suresi, Amme Suresi Dinle, Okunuşu, Anlamı, Arapçası, Fazileti

ayetel11tayert
0 25

Amme Suresi, Kuran-ı Kerim’in 30. cüzünde yer alan ve 114 surenin 78. suresidir. Arapça olarak…

Sureler

Fil Suresi, Fil Suresi Dinle, Okunuşu, Anlamı, Arapçası, Fazileti

ayetel11tayert
0 27

Fil Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 105. suresidir. Sure, Mekke döneminde inmiştir ve beş ayetten oluşur. Surenin…

Sureler

Kevser Suresi, Kevser Suresi Dinle, Okunuşu, Anlamı, Arapçası, Fazileti

ayetel11tayert
0 26

Kevser Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 108. suresidir. Sure, Mekke döneminde inmiştir ve sadece üç ayetten oluşur….

Sureler

Mülk Suresi, Mülk Suresi Dinle, Okunuşu, Anlamı, Arapçası, Fazileti

ayetel11tayert
0 27

Mülk Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 67. suresidir. Sure, Mekke döneminde inmiştir ve 30 ayettir. Surenin adı,…

Sureler

Kureyş Suresi, Kureyş Suresi Dinle, Okunuşu, Anlamı, Arapçası, Fazileti

ayetel11tayert
0 180

Kureyş Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 106. suresidir. Surenin adı, Mekke’de yaşayan Kureyş kabilesine atıfta bulunur. Surenin…

Sureler

Kadir Suresi, Kadir Suresi Dinle, Okunuşu, Anlamı, Arapçası, Fazileti

ayetel11tayert
0 26

Kadir Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 97. suresidir ve 5 ayetten oluşur. Surenin adı, içerisinde geçen “Kadir”…

Sureler

Yasin Suresi, Yasin Suresi Dinle, Okunuşu, Anlamı, Arapçası, Fazileti

ayetel11tayert
0 26

Yasin Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 36. suresidir ve 83 ayetten oluşur. İslam dininin kutsal kitabı olan…