© 2023. Tüm hakları saklıdır.

Ayetelkursi1.online

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Sureler
 4. »
 5. Amme Suresi, Amme Suresi Dinle, Okunuşu, Anlamı, Arapçası, Fazileti

Amme Suresi, Amme Suresi Dinle, Okunuşu, Anlamı, Arapçası, Fazileti

ayetel11tayert ayetel11tayert - - 8 dk okuma süresi
158 0

Amme Suresi, Kuran-ı Kerim’in 30. cüzünde yer alan ve 114 surenin 78. suresidir. Arapça olarak “Amme” kelimesi, “herkes” veya “genel olarak insanlar” anlamına gelir. Bu sure, genel olarak insanların ahiretteki hesaplaşmaları ve cennet veya cehenneme gönderilmeleri konusunu ele alır. Aynı zamanda sure, insanların dünyadaki hayatları boyunca yaptıkları iyiliklerin ve kötülüklerin Allah tarafından kaydedildiğini vurgular. Amme Suresi, kısa bir sure olup 40 ayetten oluşur.

Amme Suresi Dinle

Amme Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

1. Amme yetesâelûn(yetesâelûne).

2. Anin nebeil azîm(azîmi).

3. Ellezî hum fîhi muhtelifûn(muhtelifûne).

4. Kellâ se ya’lemûn(ya’lemûne).

5. Summe kellâ se ya’lemûn(ya’lemûne).

6. E lem nec’alil arda mihâdâ(mihâden).

7. Vel cibâle evtâdâ(evtâden).

8. Ve halaknâkum ezvâcâ(ezvacen).

9. Ve cealnâ nevmekum subâtâ(subâten).

10. Ve cealnâl leyle libâsâ(libâsen).

11. Ve cealnân nehâre meâşâ(meâşen).

12. Ve beneynâ fevkakum seb’an şidâdâ(şidâden).

13. Ve cealnâ sirâcen vehhâcâ(vehhâcen).

14. Ve enzelnâ minel mu’sırâti mâen seccâcâ(seccâcen).

15. Li nuhrice bihî habben ve nebâtâ(nebâten).

16. Ve cennâtin elfâfâ(elfâfen).

17. İnne yevmel faslı kâne mîkâtâ(mîkâten).

18. Yevme yunfehu fîs sûri fe te’tûne efvâcâ(efvâcen).

19. Ve futihatis semâu fe kânet ebvâbâ(ebvâben).

20. Ve suyyiratil cibâlu fe kânet serâbâ(serâben).

21. İnne cehenneme kânet mirsâdâ(mirsâden).

22. Lit tâgîne meâbâ(meâben).

23. Lâbisîne fîhâ ahkâbâ(ahkâben).

24. Lâ yezûkûne fîhâ berden ve lâ şerâbâ(şerâben).

25. İllâ hamîmen ve gassâkâ(gassâkan).

26. Cezâen vifâkâ(vifâkan).

27. İnnehum kânû lâ yercûne hısâbâ(hısâben).

28. Ve kezzebû bi âyâtinâ kizzâbâ(kizzâben).

29. Ve kulle şey’in ahsaynâhu kitâbâ(kitâben).

30. Fe zûkû fe len nezîdekum illâ azâbâ(azâben).

31. İnne lil muttakîne mefâzâ(mefâzen).

32. Hadâika ve a’nâbâ(a’nâben).

33. Ve kevâıbe etrâbâ(etrâben).

34. Ve ke’sen dihâkâ(dihâkan).

35. Lâ yesmeûne fîhâ lagven ve lâ kizzâbâ(kizzâben).

36. Cezâen min rabbike atâen hısâbâ(hısâben).

37. Rabbis semâvâti vel ardı ve mâ beynehumâr rahmâni lâ yemlikûne minhu hitâbâ(hitâben).

38. Yevme yekûmur rûhu vel melâiketu saffâ(saffen), lâ yetekellemûne illâ men ezine lehur rahmânu ve kâle sevâbâ(sevâben).

39. Zâlikel yevmul hakku, fe men şâettehaze ilâ rabbihî meâbâ(meâben).

40. İnnâ enzernâkum azâben karîbâ(karîben), yevme yanzurul mer’u mâ kaddemet yedâhu ve yekûlul kâfiru yâ leytenî kuntu turâbâ(turâben).

Amme Suresi Meali Anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla…

1. Birbirlerine hangi şeyi sorup duruyorlar?

2. O büyük haberi mi?

3. Ki kendileri hakkında anlaşmazlık içindedirler.

4. Hayır; yakında bileceklerdir.

5. Yine hayır; yakında bileceklerdir.

6. Biz, yeryüzünü bir döşek kılmadık mı?

7. Dağları da birer kazık?

8. Sizi çift çift yarattık.

9. Uykunuzu bir dinlenme yaptık.

10. Geceyi bir örtü yaptık.

11. Gündüzü bir geçim-vakti kıldık.

12. Sizin üstünüze sapasağlam yedi-gök bina ettik.

13. Parıldadıkça parıldayan bir kandil (güneş) kıldık.

14. Sıkıp suyu çıkaran (bulut)lardan ‘bardaktan boşanırcasına su’ indirdik.

15. Bununla taneler ve bitkiler bitirip-çıkaralım diye.

16. Ve birbirine sarmaş-dolaş bahçeleri de.

17. Şüphesiz o hüküm (fasl) günü, belirlenmiş bir vakittir.

18. Sur’a üfürüleceği gün, artık siz dalga dalga geleceksiniz.

19. O sırada gök açılmış ve kapı kapı olmuştur.

20. Dağlar yürütülmüş, artık bir serab oluvermiştir.

21. Gerçekten cehennem, bir gözetleme yeridir.

22. Taşkınlık edip-azanlar için son bir varış yeridir.

23. Bütün zamanlar boyunca içinde kalacaklardır.

24. Orada ne serinlik tadacaklar, ne bir içecek.

25. Kaynar sudan ve irinden başka.

26. (İşlediklerine) Uygun olan bir ceza olarak,

27. Doğrusu onlar, hesaba çekileceklerini ummuyorlardı.

28. Bizim ayetlerimizi yalanlayabildikleri kadar yalanlıyorlardı.

29. Oysa Biz, herşeyi yazıp saymışızdır.

30. Şimdi tadın. Size artık azaptan başkasını arttırmayacağız;

31. Gerçek şu ki, muttakiler için ‘bir kurtuluş ve mutluluk’ vardır.

32. Nice bahçeler ve üzüm bağları.

33. Göğüsleri henüz tomurcuklanmış yaşıt kızlar.

34. Dopdolu kadehler.

35. İçinde, ne ‘boş ve saçma bir söz’ işitirler, ne bir yalan.

36. Rabbinden bir karşılık olmak üzere yeterli bir bağış(tır bu).

37. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbi Rahman olan (Allah); O’na hitap etmeye güç yetiremezler.

38. Ruh ve meleklerin saflar halinde duracakları gün; Rahman’ın kendilerine izin verdikleri dışında olanlar konuşmazlar. (Konuşacak olan da,) Doğruyu söyleyecektir.

39. İşte bu, hak gündür. Şu halde dileyen Rabbine bir dönüş yolu edinsin.

40. Gerçekten Biz sizi yakın bir azab ile uyardık. Kişinin kendi ellerinin önceden takdim ettiklerine bakacağı gün, kafir olan da: “Ah, keşke ben bir toprak oluverseydim” diyecek.

Amme Suresi Arapça

Amme Suresi Fazileti

Amme Suresi‘nin fazileti hakkında bazı hadislerde şu bilgiler yer almaktadır:

 1. Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Amme Suresi’ni okuyan kimse, Kur’an’ın yarısını okumuş gibi sevap alır.” (Tirmizi)
 2. Bir diğer hadiste Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Amme Suresi’ni okuyan kimse, Allah katında yüksek derecelere ulaşır.” (Tirmizi)
 3. Amme Suresi’nin okunması, özellikle namazlardan sonra tavsiye edilmektedir. Namaz sonrası bu sureyi okuyan kişiye faziletli sevaplar verildiği rivayet edilmiştir.

Amme Suresi’nin faziletleri hakkında daha fazla bilgiye sahip olabilmek için İslam alimlerinden veya dini kaynaklardan daha ayrıntılı bilgiler edinmek önemlidir.

Amme Suresi ile İlgili Hadisler

Amme Suresi ile ilgili bazı hadisler şunlardır:

 1. Hz. Aişe (r.a.) şöyle demiştir: “Hz. Peygamber (s.a.v.) gece namazında Amme Suresi’ni okuyarak namazını tamamlardı.” (Buhari)
 2. Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Amme Suresi, Kur’an’ın yarısı gibidir.” (Tirmizi)
 3. Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Amme Suresi’ni okuyan kimse, Allah katında yüksek derecelere ulaşır.” (Tirmizi)
 4. Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Amme Suresi’ni okuyan kimse, cennetin en alt tabakalarında bile olsa, en üst tabakalara yükseltilir.” (Tirmizi)

Bu hadisler, Amme Suresi’nin okunmasının sevaplarını ve değerini vurgulamaktadır. Ancak, Amme Suresi’nin faziletleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için İslam alimlerinden veya dini kaynaklardan daha ayrıntılı bilgi almak önemlidir.

İlgili Yazılar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *