© 2023. Tüm hakları saklıdır.

Ayetelkursi1.online

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Dualar
  4. »
  5. İstihare Duası, İstihare Duası Nedir ?

İstihare Duası, İstihare Duası Nedir ?

ayetel11tayert ayetel11tayert - - 2 dk okuma süresi
43 0

İstihare duası, İslam dininde bir karar verme sürecinde kullanılan bir dua çeşididir. Bu dua, Allah’tan, bir konuda doğru kararı vermek için yardım istemek ve belirli bir işin hayırlı olup olmadığını öğrenmek için yapılır. İstihare duası yapmak için öncelikle niyet edilir ve ardından belirli bir dua okunur. Bu dua, Allah’tan, verilecek kararın hayırlı olup olmadığını göstermesini istemektedir. İstihare duası, kişinin iç dünyasındaki sıkıntıları hafifletmek ve doğru kararlar almasına yardımcı olmak için yapılan bir ibadettir.

İstihare Namazı Duası ve Anlamı

“Allahümme innî estehîruke bi ilmike, ve estakdiruke bi kudratike, ve es’eluke min fadlike’l-azîm, fa innaka takdiru ve lâ akdiru, ve ta’lemu ve lâ a’lemu, ve ente allâmu’l-ğuyûb, Allahümme in kunta ta’lemu enne hâzâ’l-emre hayrun lî fî dînî ve meâşî ve âkıbeti emrî, fakdirhû lî, ve yessirhû lî, thumme bârik lî fîhî, ve in kunta ta’lemu enne hâzâ’l-emre şerrun lî fî dînî ve meâşî ve âkıbeti emrî, fesrifhû annî, vesrifnî anhû, ve kaddir liye’l-hayra haysu kâne, thumme rad-dinî bihî”

Anlamı:

“Allah’ım! Senin ilminle istişare ediyorum, Senin kudretinle karar vermeye çalışıyorum ve Senin büyük lütfundan istiyorum. Çünkü Sen karar verirsin ve ben karar veremem, Sen bilirsin ve ben bilemem, Sen gaybın bilicisisin. Allah’ım! Eğer bu işim, dinim, dünyam ve sonum için hayırlıysa, onu bana kolaylaştır ve bereketlendir. Eğer bu işim, dinim, dünyam ve sonum için kötüyse, benden uzaklaştır ve beni ondan uzaklaştır. Bana hayır nerede ise onu nasip et ve bana razı ol.”

İlgili Yazılar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *