© 2023. Tüm hakları saklıdır.

Ayetelkursi1.online

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Dualar
 4. »
 5. Namaz Duaları, Namazda Okunan Dualar Sureler

Namaz Duaları, Namazda Okunan Dualar Sureler

ayetel11tayert ayetel11tayert - - 4 dk okuma süresi
46 0

Namaz duaları, namaz kılarken okunan dualardır. Bu dualar, namazın belli bölümlerinde okunur ve namazı daha anlamlı hale getirir. Aşağıda namaz dualarından bazıları verilmiştir:

 1. Teşehhüt duası: “Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulühü.” (Ben şahitlik ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur ve Muhammed O’nun kulu ve elçisidir.)
 2. İsti’azah duası: “Eûzübillahi mineş-şeytanirracim.” (Ben şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım.)
 3. Besmele: “Bismillahirrahmanirrahim.” (Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.)
 4. Fatiha suresi: “Elhamdü lillahi Rabbil alemin, errahmanirrahim, mâliki yevmiddin, iyyake na’budu ve iyyake neste’in, ihdinas sıratel müstakim, sıratelleziyne en’amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim ve lazzallin.” (Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. O, merhamet edendir, bağışlayandır. O, hesap gününün sahibidir. Ancak sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola ilettir. Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna, gazaba uğrayanların ve sapıkların yoluna değil.)
 5. Kıyamda okunan dualar: “Subhâneke Allahümme ve bihamdike, ve tebârekesmüke ve teâlâ ceddüke ve la ilahe ğayruk.” (Ey Allahım, seni tesbih ederim ve senin hamdini söylerim. Senin ismin mübarektir ve senin yüce şanın yücedir. Senden başka ilah yoktur.)
 6. Rükuda okunan dualar: “Subhâne Rabbiyel azim.” (Azametli olan Rabbimi tesbih ederim.)
 7. Secdede okunan dualar: “Subhâne Rabbiyel a’la.” (Yüce Rabbimi tesbih ederim.)
 8. Tahiyyat duası: “Ettehiyyatü lillahi vessalavatü vettayyibatü, esselamu aleyke eyyühennebiyyü ve rahmetullahi ve berekatühü, esselamu aleyna ve ala ibadillahis salihin, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulüh.” (Hamd Allah’a mahsustur. Selam, bereketli dualar ve temiz ibadetler Allah’a mahsustur. Ey peygamber, Allah’ın rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun. Selam bize ve salih kullarına olsun. Ben şahitlik ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur ve Muhammed O’nun kulu ve elçisidir.)
 9. Rabbana duaları: Namaz sonunda okunan dualardır ve Kur’an-ı Kerim’de yer alır. Bunlar arasında “Rabbana atina fid-dünya haseneten ve fil-ahireti haseneten ve kına azaben-nar” (Ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru) ve “Rabbana faghfir li ve li valideyye ve lil mü’minine yevme yekumül hisab” (Ey Rabbimiz, bana, anne babama ve müminlere hesap gününde bağışla) gibi dualar bulunur.

Bu dualar namazda okunan temel dualardır. Namazı daha anlamlı hale getirmek için bu duaların anlamlarını anlamak ve içtenlikle okumak önemlidir.

İlgili Yazılar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *