© 2023. Tüm hakları saklıdır.

Ayetelkursi1.online

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Sureler
 4. »
 5. Zilzal Suresi, Zilzal Suresi Dinle, Okunuşu, Anlamı, Arapçası, Fazileti

Zilzal Suresi, Zilzal Suresi Dinle, Okunuşu, Anlamı, Arapçası, Fazileti

ayetel11tayert ayetel11tayert - - 4 dk okuma süresi
40 0

Zilzal Suresi, Kuran-ı Kerim’in 30. cüzünde yer alan ve 114 surenin 99. suresidir. Arapça olarak “zilzal” kelimesi, “sarsıntı” veya “deprem” anlamına gelir. Bu sure, kıyamet gününün korku ve dehşetini anlatır ve insanların dünyadaki amellerinin değerlendirileceği bir günün geleceğini hatırlatır. Surede ayrıca, insanların yaptıklarının karşılığını görecekleri ve hiçbir amelin küçük veya büyük olmadığı vurgulanır. Zilzal Suresi, kısa bir sure olup 8 ayetten oluşur.

Zilzal Suresi Dinle

Zilzal Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

 • İza zülziletil erdu zilzaleha
 • Ve ahracetilerdu eskaleha
 • Ve kalel insanü ma leha
 • Yevmeizin tühaddisü ahbaraha
 • Bienne rabbeke evha leha
 • Yevmeiziy yasdürun nasü eştatel li yürav a’malehüm
 • Fe mey ya’mel miskale zerratin hayray yerah
 • Ve mey ya’mel miskale zerratin şerray yerah

Zilzal Suresi Meali

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.

 • Yer o yaman sarsıntı ile sarsıldığı,
 • Yer, içindeki ağırlıkları çıkarıp dışarı attığı,
 • Ve insan: “Ona ne oluyor?” dediği zaman.
 • O gün yer, bütün haberlerini anlatır.
 • Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir.
 • O gün insanlar, amellerinin karşılığı kendilerine gösterilmek üzere bölük bölük çıkacaklardır.
 • Her kim zerre kadar hayır işlemişse onu görecektir.
 • Her kim, zerre kadar şer işlemişse onu görecektir.

Zilzal Suresi Arapça

Zilzal Suresi Fazileti

Zilzal Suresi‘nin faziletine dair hadislerde şu bilgiler yer almaktadır:

 1. Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Zilzal Suresi, yeryüzünde meydana gelen depremlerin sebeplerinden biridir. Bu sebeple, bu sureyi okuyan kişi, deprem anında Allah’ın koruması altında olur.” (Tirmizi)
 2. Bir diğer hadiste Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Zilzal Suresi, Kıyamet Günü’nde insanın amellerinin tartılacağı bir terazinin kefelerine konur.” (Tirmizi)
 3. Zilzal Suresi’nin okunması, özellikle felaketlerin, depremlerin ve doğal afetlerin yaşandığı zamanlarda tavsiye edilmektedir. Bu surenin okunmasıyla kişi, Allah’ın koruması altında olacağına inanılır.

Zilzal Suresi’nin faziletleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için İslam alimlerinden veya dini kaynaklardan daha ayrıntılı bilgi almak önemlidir.

Zilzal Suresi ile İlgili Hadisler

Zilzal Suresi ile ilgili bazı hadisler şunlardır:

 1. Hz. Aişe (r.a.) şöyle demiştir: “Hz. Peygamber (s.a.v.) Zilzal Suresi’ni okurken, ellerini kaldırarak dua eder ve ‘Ey Rabbimiz! Bizi kıyamet gününe kadar sabit kıl’ derdi.” (Tirmizi)
 2. Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Zilzal Suresi, diğer surelerin hepsinden daha ağırdır.” (Tirmizi)
 3. Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Zilzal Suresi’ni okuyan kimse, Cenab-ı Allah’ın huzurunda huzur bulacak ve kıyamet gününde de emniyette olacaktır.” (Tirmizi)

Bu hadisler, Zilzal Suresi‘nin okunmasının sevaplarını ve değerini vurgulamaktadır. Ancak, Zilzal Suresi ile ilgili daha fazla bilgi edinmek ve anlamını tam olarak kavramak için İslam alimlerinden veya dini kaynaklardan daha ayrıntılı bilgi almak önemlidir.

İlgili Yazılar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *